עריכה לשונית
עריכה לשונית

עריכה לשונית לגלעד צוקרמן (או לעריכה הלשונית על מאמרו של גלעד צוקרמן)

בהמשך למאמר ישראלית שפה יפה לאחר עריכה לשונית על מאמרו של גלעד צוקרמן:

לא תקני

 • "סטטיסטיקות אלה חשובות מאוד, במיוחד בשל...": במקרה זה יש להשתמש ב"בייחוד". למאמרה של הדר פרי שגיאות לשון ותיקוניהן 
 • הימנון גדוד מגיני השפה": "המנון" ולא "הימנון".

לא טעות אבל

 • "בין אם הם צירופים כבולים, קולוקאציות, מטבעות לשון...": רצוי לומר "בין ש" ולהציג את ההקבלה השנייה, כמו ב"הן... והן" (והמדקדקים יגידו שיש לומר "הן... הן") (למאמר בין ש לבין אם) 
 • "סוגים שונים של 'צירופי מלים': צ"ל "מילים", מה גם שבכותרת המאמר נכתב "רוביק רוזנטל מצרף מילים". עקרון ההאחדה (ראו להלן) מחייב בחירה לכאן או לכאן. למאמרו של יאיר אור למה המלה "מלה" תהיה מעכשיו "מילה"?  

עקרון ההאחדהסימני פיסוק (לעמוד סימני הפיסוק)

 • על פי עקרון ההאחדה, אם כבר נכתב "... של צירופים בעלי מקורות עבריים ו'לועזיים' בו-זמנית", יש לכתוב בו-זמנית במקף גם בשאר המקומות (או להפך). למאמר המקף ושימושיו השונים
 • "השפה היא, אחרי הכל...": אין בעיה עם "הכל" לעומת "הכול" בכתיב המלא, אבל על פי עקרון ההאחדה, אם בוחרים להשתמש בצורה אחת, יש להתמיד בה לאורך כל המאמר, ולכן בכיתוב של התמונה היה צריך לכתוב "אין ויכוח - העניין מוסכם על הכל" ולא "על הכול" כפי שנכתב. לעמוד הכול על כל וכול

 

 • "רוזנטל פורש, למשל, את האטימולוגיה"; "תוכלו למצוא בו, למשל,"; "ניכרת למשל בביטויים"; "שכלולים ושקלולים עתידיים של עיקרון זה ייראו למשל כמשפט הבא"; "במיוחד בשל עובדות מצערות כמו למשל הפרופסורית הנכבדת ללשון עברית". צריך להחליט: עם פסיק לפני ואחרי מילת ההסגר "למשל", או בלי פסיק (האקדמיה אינה מחייבת פסיק לפני ואחרי מילת הסגר).
 • "האם ננסי ברנדס או סרג'יו קונסטנצה אומרים 'מה נשמע?' בעקבות הביטוי הרומני 'צ'ה סה אאודה' נית ניכרת למשל בביטויים 'טיפש כמו נעל' ו'אין לו מושג ירוק'": חסר סימן שאלה (ואפשר להוסיף גם נקודה).

"ישראלית"

בעיות בניסוח

 • "בנוסף אליהם יש 2,190 ערכים שרק מפנים לצירוף רלוונטי אחר": מדרך ניסוח זו עולה קובלנה על כך שהם "רק" מפנים לצירוף רלוונטי אחר.
 • "סטטיסטיקות אלה חשובות מאוד, במיוחד בשל עובדות מצערות כמו למשל הפרופסורית הנכבדת ללשון עברית שאמרה לי שאין לה שום 'צל של ספק' שהלאדינו השפיעה על ה'עברית' בדיוק כמו היידיש": זה סגנון הלקוח משפת הדיבור, ואפשר להסיק מהדברים כאילו הפרופסורית הנכבדת היא עובדה מצערת.
 • "הבעיה היחידה היא מתן רושם שגוי שהאנגלית השפיעה יותר ממה שהיא השפיעה באמת": בדרך כלל רושם הוא דבר שעולה, שנוצר, והוא סובייקטיבי, ולא דבר מה שנותנים אותו כמו מתן תורה.

מה זה?

 • "כך ההשפעה הפולקשה לקבוע..."
 • "בעקבות הביטוי הרומני 'צ'ה סה אאודה' נית ניכרת למשל"
 • "... הוא ידידותי לקוראים ומונח על מג"ש של כסף" 

הסרת אחריות

ציינתי רק את הדברים שקפצו לי לעיניים. את השאר אשאיר לעמיתיי, עורכי הלשון.

___________

למאמר פייסבוק, גוגל, תפוז: שפרו את העברית שלכם