עריכה לשונית
עריכה לשונית

יצא או ייצא, ידע או יידע, ירד או יירד, ישב או יישב

לפוסט בבלוג: ייצא או יצא? יישב או ישב? יידע או ידע?

_______________________

לעמוד הטיית פעלים

לעמוד כתיב מלא