עריכה לשונית
עריכה לשונית

יצא או ייצא, ידע או יידע, ירד או יירד, ישב או יישב

"ספינות חיל הים ייצאו בשעות הקרובות לכיוון המשט לעזה", אומרת הכותרת הראשית היום, 28.5.10, באתר הארץ.

מה הן ייצאו? לא כלום. הן אמורות לצאת (go out) - לא לייצא (export), אבל בהארץ חשבו שאם ייכתב  "יצאו", הנכתבת באופן זהה בעבר ובעתיד, מישהו עלול לחשוב שהן כבר יצאו.

בהטיה בעתיד של פעלים שבהם פ' הפועל היא י' - כגון יצא, ידע, ירד, ישב ועוד - האותיות זהות להטיה בעבר: יצא, ידע, ירד, ישב – בהטיית הגופים הוא, הם והן.

כדי להקל על הקורא, בהארץ ובכתוביות בעברית החליטו להוסיף יו"ד כדי לעשות הבחנה בין פועל בעבר לעומת עתיד, וכך הם כותבים ייצא במקום יֵצא, יידע (inform) במקום יֵדע, יירד במקום יֵרד, יישב (will settle) במקום יֵשב.

אני לא יודעת מה גרוע יותר – לשבש את המשמעות באמצעות הוספת היו"ד או ליצור מילה שלא קיימת (למשל, יירד).

בתמונה: כותרת מתוך אתר הארץ, 12.11.12

 הטיית פעלים בכתיב המלא (עם ניקוד עזר חלקי):

שם הפועל

בעבר

בעתיד

ללכת

הלך

יֵלך

לתת

נתן

יִיתן

לקחת

לקח

יִיקח

לרדת

ירד

יֵרֵד

לדעת

ידע

יֵדַע

ליידֵע

יִידֵע

יְיַדֵע

לצאת

יצא

יֵצֵא

לייצא

יִיצֵא

יְיַצֵא

לשבת

ישב

יֵשֵב

ליישב

יִישֵב

יְיַשב

ליצור

יצר

יִיצוֹר

לייצר

יִיצר

יְיַצֵר

ליישר

יִישר

יְיַשר

לישון

ישן

יִישן

ליישן (להפוך משהו לישן, או להרדים)

יִישן

יְיַשן

לנסוע

נסע

יִיסע

לרשת

ירש

יִירש

לגעת

נגע

יִיגַע

לייגע

יִיגֵע

יְיַגע

להתייגע

יָגַע

בהווה: יָגֵעַ

לירות

ירה

יִירֶה

להיירות

 

יִיָרֶה

ליירט

יִירט

יְיַרט

לעמוד הטיית פעלים