עריכה לשונית
עריכה לשונית

דברים מעצבנים בשפה העברית

במאמרים הבאים אני דנה במילים מעבר לנכון/לא נכון. השפה היא לא רק אמצעי לתקשורת – אני רואה בה גם כלי לניתוח. הבחירה במילים מסוימות (וגם אופן השימוש בסימני הפיסוק) משדרת משהו, בין שהדבר נעשה במודע ובין שלא במודע. הביטוי הכי מעצבן וביי פאר הנפוץ ביותר בקרב ישראלים הוא "זה סוג של", אבל אחרי שאמרתי את זה (עוד ביטוי מעצבן שאול מאנגלית), אל תשכחו שעברית היא שפה יפה.   

עמוד 1 

  __________________________