עריכה לשונית
עריכה לשונית

מהי עריכת תוכן?

ברוב המקרים עריכה לשונית או עריכת תוכן היא חלק בלתי נפרד מהגהה ובמסגרתה העורך נכנס לתכנים, למטרת הטקסט, למסר ולמשמעויות העולות מהטקסט. לצורך כך נעשות בין היתר הפעולות הבאות:

 • ניסוח משפטים בהירים, ברורים, בעלי רצף עקבי והגיוני, שמחליפים עמימות, ערפול, סרבול ואי בהירות
 • בנייה / ניסוח מחדש של משפט או פסקה
 • סדר נכון של המילים במשפט (למאמר)
 • מחיקה של משפטים / פסקאות הפוגמים בטקסט
 • התמקדות בנושא ובמטרתו;
 • הוספה של תכנים הנדרשים לצורך הבהרה
 • תיקון סתירות בטקסט
 • הוספת רעיונות, עצות, הערות, חלופות מתאימות
 • העברה של משפטים / פסקאות למיקום אחר, מתאים יותר, ותיקונים
 • הוספת מילות קישור או משפטי קישור
 • מעברים טובים מנושא לנושא
 • קשר רעיוני ולוגי בין הנושאים והפסקאות, וזרימה עקבית והרמונית של הטקסט
 • שימוש באוצר מילים מגוון ובמילים נרדפות
 • העלאת המשלב הלשוני
 • בירורים עם הכותב
 • התאמת הכותרות לטקסט
 • הגהה ועריכה של הערות שוליים
 • בדיקה של מידת התאמת המבוא / התקציר / הסיכום לתוכן העבודה
 • סידור האזכורים בגוף הטקסט והתאמתם לרשימה הביבליוגרפית
 • סידור הרשימה הביבליוגרפית
 • הכנת תוכן עניינים

________________

לעמוד סוגיות בעריכה לשונית