עריכה לשונית
עריכה לשונית

מהי עריכה לשונית טובה

עריכה לשונית טובה היא כמו טיפול פסיכולוגי מוצלח. ככל שהמטופל יבטא טוב יותר את תחושותיו, ינסח אותן ויגדיר אותן, כך הוא יוכל להכיר טוב יותר את עצמו והמטפל יוכל לסייע לו. בתהליך המשותף המטפל מכוון, שואל, מברר, מחזק ומציע ניסוח חדש לדברים שעלו בעל פה. וכשהמטופל אומר: "כן! בדיוק לזה התכוונתי אבל לא ידעתי איך להגדיר את זה", או:  "לא חשבתי על זה, את מעלה כאן דברים חשובים", הוא ירגיש שהוא משתחרר.

אני לא פסיכולוגית, אני עורכת לשון, מטפלת בטקסטים. אני מאמינה בכותבים הפונים אליי. כשאני עורכת את הטקסט אני מנסה להגיע לפתרון שיוציא מהם את המיטב. אני מחדדת את הכוונה, ובמידת הצורך מציעה ניסוחים חדשים לדברים הכתובים. 

ואז, כשהלקוח אומר לי בהתרגשות: "אני מרוצה, זה נראה נהדר", אני מרגישה שעשיתי את מלאכתי ושהטיפול הצליח. 

_______________

לעמוד סוגיות בעריכה לשונית