עריכה לשונית
עריכה לשונית

גם בכתיב חסר וגם בכתיב מלא - חלק ב'

דוגמאות למילים הנכתבות באופן זהה בכתיב החסר ובכתיב המלא. חלק ב' (עמוד זה מעודכן בהתאם לכללי הכתיב המלא החדשים מיוני 2017):

הן בכתיב חסר והן בכתיב מלא

הערות

יו"ד אחת
מסוים, מצוין, מבוים, מדויק וכדומה (ביחיד ורבים, זכר ונקבה)

 

יו"ד אחת
אויב, עוין (ביחיד ורבים, זכר ונקבה)

 

יו"ד אחת בפעלים בעתיד: י?רד, י?צא, י?דע ועוד

למאמר

בלי יו"ד
א?לו these (למשל: "דוגמאות אלו")
מ?ן  
from (למשל: "מן השק")

 

יו"ד אחת
א?ילו = which (למשל: "אילו דוגמאות?")
מין – 
sex, sort (למשל: יחסי מין, הוא ממין זכר)

גם מילות השאלה א?יזה/ו, א?יך, א?ימתי, א?יפה, ה?יכן, כ??יצד ועוד נכתבות ביו"ד, הן בכתיב החסר והן בכתיב המלא (לעמוד)

בלי ו"ו בנסמך: כ??ל, ו?כ?ל, כ??כ?ל, ל?כ?ל, מ?כ??ל, ב??כ?ל (כל הילדים, וכל הילדים, ככל האפשר, לכל היותר, מכל דבר, בכל דבר)

במילים כ??ל, מ?כ??ל, ל?כ??ל, ב??כ??ל שאינן נסמכות, יש להוסיף ו' בכתיב המלא (קודם כול, ראשית כול, יותר מכול, ידוע לכול, ידו בכול וכו') (לעמוד)

ו"ו אחת בראש המילה ובסופה, כגון וילון, ותיק, קו, צו

 

שמות פרטיים ושמות של מקומות

למאמר