עריכה לשונית
עריכה לשונית

סלנג

סלנג [slang]: עגה, דיבור המוני, מילה או צירוף מילים שנוצרו לעת מצוא על ידי חוג מסוים בחברה (נוער, חיילים, אנשי מחתרת וכדומה) והתפשטו בחוגים רחבים יותר: בלשון המדוברת היומיומית רבים הסלנגים. קיום סלנגים בלשון – מסימני חיוניותה. (מילון אבן שושן)

עגה: ניב המוני, דיאלקט, סלנג, משלב לשוני (מילון אבן שושן)

לעמוד שפה מדוברת / שפת הדיבור / סלנג בעברית

לעמוד סלנג באנגלית / מילים שאולות מלועזית