עריכה לשונית
עריכה לשונית

סגול במקום חיריק, אומר דרשני, בטח היא שם לא שקייטה

1. פעלים בסגול במקום בחיריק

2. אומר דרשני

ידעתם שבביטוי "אומר ד?רשני" יש להגות את ה-ד' (המנוקדת בקמץ קטן) דו? O ולא ד?ה A? לא ידעתם? זה אומר דרשני.
אומר דרשני - מוזר, מעורר תהיות, מעורר חשד, טעון עיון, מתבקש שידרשו בו, ניתן למצוא בו רמזים בלתי מפורשים, מרמז על, מעיד על כך ש, מדבר בעד עצמו: "ו?י??ת?ר?צ?צו? – ע?ל כ??ר?ח?ך? ה?מ??ק?ר?א ה?ז??ה או?מ?ר ד??ר?ש??נ?י, ש??ס??ת?ם מ?ה ה?יא ר?צ?יצ?ה זו??" (רש"י בראשית כה כב).

בטח היא שם לא שקייטה

שמתם לב שבשיר "מה אתי" של אריק איינשטיין וג'וזי כץ, איינשטיין הוגה את "שקטה" "שק?ייטה"? גם בשיר "בואי נעשה לנו חג", יגאל בשן שר: "ומה שטוב בשביל?ינו". זה כמו להגיד "ת?יי" במקום "תה".