עריכה לשונית
עריכה לשונית

מילות שאלה

 • א?י, א?ימתי
 • אי?יה, אי?יני, אי?יך?, אי?יך?, אייכה,  אי?יהו, אי?יה (אייה היא), אי?ינו?, אי?יכם, אי?יכן, אי?ים (אייה הם), אי?ין (אייה הן)
 • איזה, על איזה/ו, עם איזה/ו, לאיזה/ו, מאיזה/ו, באיזה/ו
 • איך
 • אילו, על אילו, עם אילו, מאילו, באילו, לאילו  
 • איפה
 • אנה
 • האם
 • האו?מנם
 • היכן, מהיכן, להיכן
 • כיצד, הכיצד
 • כמה, על כמה, עד כמה, עם כמה, בכמה, לכמה, מכמה
 • לאן
 • ל?מה, ל?מה
 • מאיין, מניין, לאיין
 • מדוע
 • מה, ב??מה, ל?מה, לשם מה, של מה, את מה, על מה, עם מה, עבור מה, למען מה, בשביל מה, בגלל מה, בשל מה,
 • מהו, מהי, מהם, מהן
 • מי, במי, למי, של מי, את מי, על מי, עם מי, עבור מי, למען מי, בשביל מי, בגלל מי
 • מיהו, מיהי, מיהם, מיהן
 • מתי, ממתי, למתי, עד מתי