עריכה לשונית
עריכה לשונית

עריכה לשונית - לא תמיד

בהמשך למאמרם של עינת קדם ואלי גיא עברית תקנית - לא תמיד!

מילים: אלי גיא, מחבר "הבלדה על בני אדם תמימים שכותבים ככה סתם". בהשראת Malvina Reynolds, לפי מנגינת השיר Little Boxes.
כל הפונטים, השוליים, הרשימה הביבליוגרפית,
הם כולם עשויים מתקני-תקני וכולם הם אותו דבר.
ולמרות ה... ועל אף ש-, ונראה ש... גם ודאי ש...
וכולם עשויים מתקני-תקני וכולם הם אותו דבר.
והפסיקים, החיריקים, החטפים והנקודות,
הם כולם עשויים מתקני-תקני וכולם הם אותו דבר.
והשווה, או להלן, או ראו, או כבר צוין לעיל,
וכלם עשויים מתקני-תקני וכולם הם אותו דבר.

עינת: מצד אחד זה מוזר. מן הצד האחר...

אלי: "מן הצד האחר"?
עינת: מצד שני, כנראה שאתה צודק.
_____________
לפוסט המלא בבלוג עריכה לשונית: עריכה לשונית - לא תמיד!