עריכה לשונית
עריכה לשונית

עריכה לשונית - לא תמיד

בהמשך למאמרם של עינת קדם ואלי גיא עברית תקנית - לא תמיד!

מילים: אלי גיא, מחבר הבלדה על בני אדם תמימים שכותבים ככה סתם

בהשראת Malvina Reynolds (למילות השיר המקורי באנגלית), לפי מנגינת השיר Little Boxes

כ??ל ה?פו?נ?ט?ים, ה?ש??ו?ל?י?ם,  ה?ר?ש??ימ?ה ה?ב??יב??ל?יו?גר?-א- -פ?ית,

ה?ם כ??ל??ם ע?ש?ו?י?ים מ?ת?ק?נ?י-ת??ק?נ?י ו?כ?ל??ם ה?ם או?תו? ד??ב?ר.

ו?ל?מ?רו?ת ה?... ו?ע?ל א?ף ה?-ה?, ו?נ?ר?א?ה ש??... ג??ם ו?ד??אי ש??...

ו?כ?ל??ם ע?ש?ו?י?ים מ?ת?ק?נ?י-ת??ק?נ?י וכ?ל??ם ה?ם או?תו? ד??ב?ר.

ו?ה?פ??ס?יק?ים, ה?ח?יר?יק?ים, ה?ח?ט?פ?ים ו?ה?נ??ק?ד?ו?ת,

ה?ם כ??ל??ם ע?ש?ו?י?ים מ?ת?ק?נ?י-ת??ק?נ?י ו?כ?ל??ם ה?ם או?תו? ד??ב?ר.

ו?ה?ש??ו?ה או?-ל?ה?ל??ן או?-ר?או? -או? -כ?ב?ר צ?י??ן ל?ע?יל,

ו?כ?ל??ם ע?ש?ו?י?ים מ?ת?ק?נ?י-ת??ק?נ?י ו?כ?ל??ם ה?ם או?תו? ד??ב?ר.

עינת: מצד אחד זה מוזר. מן הצד האחר...

אלי: "מן הצד האחר"?

עינת: מצד שני, כנראה שאתה צודק.

_____________

לעמוד סוגיות בעריכה לשונית