עריכה לשונית
עריכה לשונית

זה לא עושה לי שכל, משובח

לפוסט 1. זה לא עושה לי שכל; 2. ח"כ משובח; 3. לא היית צריכה לחתוך אותי ב"עריכה לשונית עינת קדם - הבלוג"