עריכה לשונית
עריכה לשונית

זבאלד: היסטוריית הטבע של ההרס

עריכה לשונית של הספר "היסטוריית הטבע של ההרס: ו' ג' זבאלד: בין ספרות להיסטוריה" בהוצאת פורום אירופה באוניברסיטה העברית

עריכה לשונית של הספר "היסטוריית הטבע של ההרס: ו' ג' זבאלד: בין ספרות להיסטוריה" בהוצאת פורום אירופה באוניברסיטה העברית