עריכה לשונית
עריכה לשונית

פנינים מדייט בחשיכה

פנינים מדייט בחשיכה, ערוץ 2, רשת ("חשכה" יש לכתוב ללא יו"ד גם בכתיב המלא, אך רבים נוהגים להוסיף יו"ד לשם הנוחות).

  • יש לה ריח טוב שזה א.ב. יהושע
  • יש לה קול כל כך מתוקה כזה
  • זה יהיה משהו מאוד מתרגש בשבילי
  • החוש שלך שווה לתחתית
  • אתה בטוח שהיא מינימום מקסימום
  • אין פה אפס (סלנג. צ"ל "אין אפס" = אין ספק, זה ברור, מובן מאליו)

לעמוד הערות קצרות על השפה העברית