עריכה לשונית
עריכה לשונית

לחמס, לחצל, לטחן, לבצבץ, לחמצץ ולסלט בסביח של עובד

לפוסט לבצבץ ב"עריכה לשונית עינת קדם - הבלוג"