עריכה לשונית
עריכה לשונית

אמנות או אומנות?

במילון ההווה נכתב: "תן דעתך להבדל בין אמן ובין אומן - בעל מלאכה".

רבים כותבים בטעות "אומנות" כשהם מתכוונים ל"אמנות", וחושבים שיש להוסיף את האות ו' על פי כללי הכתיב המלא, בעוד ש"אמנות" במובן art נכתבת ללא ו' הן בכתיב החסר והן בכתיב המלא.

אמנות

אמנות היא art. אדם העוסק באמנות הוא אמן המכין יצירות, מלאכת מחשבת בציור, בפיסול וכדומה.

בכתיב המנוקד המילה נכתבת "אָמָּנוּת", וללא ניקוד היא נכתבת "אמנות" הן בכתיב החסר (שאותיותיו זהות לכתיב המנוקד) והן בכתיב המלא. הסיבה: בכתיב המלא מתווספות אִמות קריאה כדי להקל את הקריאה. האות ו' מתווספת במילים המנוקדות בחולם חסר, וכך, למשל, "מאֹד" הופך ל"מאוד" בחולם מלא; האות ו' מתווספת גם במילים המנוקדות בקובוץ, וכך, למשל, "שֻׁלחן" הופך ל"שוּלחן" בשורוק, והמילה "האֻמנם" הופכת ל"האוּמנם". האות ו' לא מתווספת במקרים שבהם האותיות מנוקדות בקמץ קטן (נהגות אוֹ O). לכן מילים כגון אָמנם, למָחרת, מָחרת, מָחרתיים, צָהריים, נָעמי, והמילים אָמנות, אָמן, אָמנותי וכדומה, המנוקדות בקמץ קטן (ונהגות אוֹ, מוֹ, צוֹ, נוֹ, אוֹ), נכתבות כך גם בכתיב מלא.

דוגמאות: תרפיה באמנות; אמן מקורי; מיצג אמנותי; יצירות אמנות; פיסול ואמנות; אמנות לילדים; אמנות בחרוזים.

אומנות

אוּמנות היא craft, skill - מיומנות, מלאכה, מקצוע. אוּמן הוא אדם מיומן, בעל מלאכה, בעל מקצוע.

בכתיב המנוקד המילה נכתבת "אֻמָּנוּת" והאות א' מנוקדת בקובוץ. בכתיב המלא האות ו' מתווספת אחרי האות המנוקדת בקובוץ, והמילה נכתבת בשורוק "אוּמנות", "אוּמן". 

דוגמאות: היא למדה מאמה את אומנות התפירה; אומנויות לחימה; אומנות הפיתוי; אומנות העור; אומנות באבן.

_______________________