עריכה לשונית
עריכה לשונית

מספר המילים במסמך

ספירת המילים או התווים בקובץ או בקטע המסומן:

  • כניסה ל"כלים" בתפריט
  • בחירה ב"ספירת מילים"
  • אם יש הערות שוליים בטקסט, יש לסמן וי
  • (דרך נוספת לראות את מספר המילים או התווים במסמך היא באמצעות כניסה ל"קובץ" בתפריט; בחירה ב"מאפיינים"; ובחירה ב"סטטיסטיקה")

מספר מילים ממוצע בעמוד של מסמך וורד 2003 שנתוניו הם: 2.54 ס"מ בשוליים עליונים ותחתונים: 3.17 ס"מ בשוליים ימניים ושמאליים; גופן דויד 12; רווח שורה וחצי; טקסט הפרוס לאורך השורות - הוא כ-550 מילים.

במסמך שבו הנתונים שונים (פריסת הטקסט שונה, השוליים, הגופנים והרווחים בין השורות שונים) - מספר המילים קטן יותר.

___________

לעמוד הראשי