עריכה לשונית
עריכה לשונית

כתיב חסר, כתיב מלא

ברוכים הבאים לעמוד "מבולבלים? גם אנחנו!"

כְּתִיב מְנֻקָּד - כתיב שבו הניקוד מורה את הקריאה.

כתיב "חסר" - כתיב דקדוקי ללא ניקוד. אימות הקריאה י‛ ו-ו‛ מופיעות בו באופן מצומצם.

כתיב "מלא" - כתיב שנוספו לו אימות קריאה כדי לציין את התנועות הנהגות. יש לזכור שההוספה של י‛ או ו‛ לא נעשית באופן גורף, ומילים רבות בכתיב המלא נכתבות כמו בכתיב המנוקד/החסר, בהתאם לכללים אחרים. למשל: דמיון, בעיה, תכף, אזור, מהפכה, מצוין, מדויק, אפליה, היסטוריה, ציד (למאמר), מצרים, הכה, הפיל, יזכור, זכרו! (למאמר), וילון, קו, אויב.

דוגמאות להבדלים בין סוגי הכתיב - מנוקד / חסר / מלא:

 • הָיְתָה; היתה; הייתה 
 • מְאֹד; מאד; מאוד
 • אִשָּׁה, מִלָּה, אִמָּא; אשה, מלה, אמא; אישה, מילה, אימא
 • בְּרָכָה, בְּרֵכָה, פָּרוֹת, פֵּרוֹת, שַׁעַר, שֵׂעָר; ברכה, ברכה, פרות, פרות, שער, שער; ברכה, בריכה, פרות, פירות, שער, שיער
 • שֻׁלְחָן; שלחן; שולחן
 • בְּנִי, בָּנַי, בָּנֶיהָ, בְּנִיָּה, (את) בָּנִית, בְּנִיַּת (הבניין); בני, בני, בניה, בניה, (את) בנית, בנית (הבניין); בני, בניי, בניה, בנייה, (את) בנית, בניית (הבניין)
 • חֲוָיָה, (את) חָוִית, חֲוָיַת (המסע); חויה, (את) חוית, חוית- (המסע); חוויה, (את) חווית, חוויית- (המסע);
 • (שמה) עִירִית, עִירִיָּה, עִירִיַּת (ת"א); (שמה) עירית, עיריה, עירית- (ת"א); (שמה) עירית, עירייה, עיריית- (ת"א)
 • לְפָנַי; לפני; לפניי
 • יָשׁוּב (על הכיסא), יִשּׁוּב; ישוב (על הכיסא), ישוב; ישוב (על הכיסא), יישוב
 • רְאָיָה (בביהמ"ש), (בדיקת) רְאִיָּה; ראיה (בביהמ"ש), (בדיקת) ראיה; ראיה (בביהמ"ש), (בדיקת) ראייה (למאמר "ראיה או ראייה")
 • לְהַרְאוֹת, לְהֵרָאוֹת; להראות, להראות; להראות, להיראות
 • יִרְאֶה (בעיניים), יֵרָאֶה (לו); יראה (בעיניים), יראה (לו); יראה (בעיניים), ייראה (לו)
 • (הוא) נֶאֱלָץ להסכים, (אנחנו) נֵאָלֵץ להסכים; (הוא) נאלץ להסכים, (אנחנו) נאלץ להסכים; (הוא) נאלץ להסכים, (אנחנו) ניאלץ להסכים
 • הָעֵדֶר, הֶעְדֵּר (אמצעים); העדר, העדר (אמצעים); העדר, היעדר (אמצעים)
 • שְׁתִיָּה, עִנְיָן; שתיה, ענין; שתייה, עניין
 • הוּרַד (למטה), הַוֶּרֶד, הַוָּרֹד; הורד (למטה), הורד, הורוד; הורד (למטה), הוורד, הוורוד
 • יֵצֵא (החוצה), יִצֵּא (סחורה), יֵשֵׁב, יִשֵּׁב (את המקום); יצא (החוצה), יצא (סחורה), ישב, ישב (את המקום); יצא (החוצה), ייצא (סחורה), ישב, יישב (את המקום) (למאמר "ישב או יישב")

הכתיב המלא הונהג על ידי האקדמיה לפני כשבעים שנה. ביוני 2017 אישרה האקדמיה נוסח חדש של כללי הכתיב המלא. אלה, בין היתר, השינויים שנקבעו:

במילים המנוקדות בקמץ קטן (לציון תנועת   O), יש להוסיף ו‛. למשל: תָכנית, עָצמה, חָכמה, יָזמה, אָפנה, קָרבן, קָדָקוד, צָהריים, אָמנות וכו‛, ייכתבו כעת בכתיב המלא: תוכנית, עוצמה, חוכמה, יוזמה, אופנה, קורבן, קודקוד, צוהריים, אומנות. עד השינוי הכלל קבע שעליהן להיכתב בכתיב המלא כמו בכתיב המנוקד.

בהטיות של מילים שצורת היסוד שלהן נכתבת ללא י‛, כגון: עת – לעִתים; צד – לצִדי; אט – לאִטו;  את - אִתו, אתך; נס – נִסים; עז – עִזים; אם – אִמי, אִמו, אִמה; לב – לִבו; מָגן – מגִנים וכדומה, יש להוסיף י‛ והן ייכתבו בכתיב המלא: לעיתים, לצידי, לאיטו, איתו, איתך, ניסים, עיזים, אימי, אימו, אימה, ליבו, מגינים וכדומה. עד השינוי, הכלל קבע שעליהן להיכתב בכתיב המלא כמו בכתיב המנוקד. אולם הטיות של המילה "בת" - בִּתו, בִּתי, בִּתם וכו‛ - ייכתבו בכתיב המלא כמו בכתיב המנוקד - ללא י‛ (להבדיל מהטיות המילה "בַּית" - ביתו, ביתי, ביתם וכדומה, הנכתבות בכתיב המלא עם י‛).

המילים: בְּרֵכָה, פֵּרוֹת, שֵׂעָר ייכתבו: בריכה, פירות, שיער.  (למאמר "הברכות או הבריכות של ריטה")

לשאר השינויים - ראו באתר האקדמיה כללי הכתיב המלא - הכללים החדשים.

יש הכותבים מילים מסוימות בכתיב חסר, מתוך בחירה: היתה (במלא - הייתה), הכָּל (הכול), מִלה (מילה), אִשה (אישה), אִמא (אימא), הִנֵה, צָהריים, לעִתים, לִבו ועוד (האחרונים השתנו במסגרת הכללים החדשים ל: הינֵה, צוהריים, לעיתים, ליבו) ועוד.

יש המוסיפים י‛ במילים שלא מוסיפים בהן י‛ בכתיב חסר או בכתיב המלא, כדי להקל את הקריאה. למשל: יישב בעתיד (כשהכוונה היא לפעולת הישיבה), היבהב, טישטש, פירסם, זיקנה, צייד (tzayid - למאמר) וכדומה.

ויש העושים זאת כי... "מבולבלים? גם אנחנו!"

_______________