עריכה לשונית
עריכה לשונית

כתיב חסר, כתיב מלא

מבולבלים? גם אנחנו!

בשפה העברית יש שלושה סוגי כתיב:

1. כתיב מנוקד – כתיב עם ניקוד: מְאֹד, אֵלַי, בָּנַי, אִמָּא, הָיְתָה, שֻׁלְחָן, אִשָּׁה, יִשּׁוּב, הַוֶּרֶד, הֶשֵּׂג, עִנְיָן, שְׁתִיָּה

2. כתיב "חסר" – כינוי לא רשמי לכתיב שאותיותיו זהות לכתיב המנוקד אך אין בו ניקוד ואמות קריאה: מאד, אלי, בני, אמא, היתה, שלחן, אשה, ישוב, הורד, השג, ענין, שתיה

3. כתיב מלא, או בשפת האקדמיה "כתיב חסר ניקוד" – כתיב שאותיותיו זהות לכתיב החסר והמנוקד ונוספו להן אִמות קריאה המורות את הקריאה: מאוד, אליי, בניי, אימא, הייתה, שולחן, אישה, יישוב, הוורד, הישג, עניין, שתייה.

הכתיב המלא הונהג על ידי האקדמיה ללשון העברית כדי להקל את הקריאה, אך לא תמיד אנחנו יודעים מתי המילה נכתבת עם אמות קריאה ומתי היא נכתבת ללא אמות קריאה. באתרים מסוימים או בספרי פרוזה ושירה נהוג להשתמש במילים מסוימות בכתיב חסר, מתוך בחירה. למשל: במקום "אימא" בכתיב המלא - "אמא" בכתיב חסר; במקום "הייתה" בכתיב המלא - "היתה" בכתיב חסר (גם אני מעדיפה "היתה"); במקום "הכול" בכתיב המלא - "הכל" בכתיב חסר  (גם אני מעדיפה "הכל").

כמו כן, בשל חוקי העברית יש מקרים רבים שבהם אין להוסיף יו"ד או ו"ו הן בכתיב החסר והן בכתיב המלא, למשל: אתו/עמו, לבה, אמה, בתה, שמלה, הכה, תכף, אזור, שמים ועוד, ואנחנו לא יודעים מתי יש להוסיף אותן על פי כללי הכתיב המלא ומהם המקרים החריגים שבהם אין להוסיף אותן בשל חוקי העברית.

הבלבול גדל כשאנו נתקלים בהוספה של יו"ד או ו"ו במילים שבהן הן לא אמורות להיות - למשל: במקום "אִתו", "אִתה", "אִתנו" הנכתבות ללא יו"ד הן בכתיב החסר והן בכתיב המלא (בשל צורת היסוד "את"), מקובל לכתוב "איתו", "איתה", "איתנו";  במקום "אִפשר" הנכתבת ללא יו"ד הן בכתיב החסר והן בכתיב המלא (י' לא תבוא לפני שווא נח, למעט במקרים מסוימים), יש המעדיפים לכתוב "איפשר";  במקום "מצוין" הנכתבת ביו"ד אחת הן בכתיב החסר והן בכתיב המלא (י' עיצורית באמצע מילה לא נכפלת לפני או אחרי אם קריאה), יש המעדיפים לכתוב "מצויין". אלה הן העדפות של הכותב, שאינן קשורות לכללי הכתיב המלא. זוהי הסיבה לכך שכשיצרתי לראשונה את העמוד הזה החלטתי שכתובתו תהיה mevulbalim, על פי המשפט המוכר של גיא זוהר בתכניתו "היום שהיה" בערוץ 10: "מבולבלים? גם אנחנו!"

שינוי החל מיוני 2017: האקדמיה ללשון העברית אישרה נוסח חדש של כללי הכתיב המלא (התקני), ובו כמה שינויים מן הכללים שנקבעו לפני כשבעים שנה. שני השינויים העיקריים: (א) תנועת o תיכתב בווי"ו, כמעט בכל מקום, כגון אונייהתוכניתתוכנהיוזמהצוהרייםאומן (אָמָּן), אומנםקורבן. לפי הכללים הקודמים המילים האלה, שניקודן בקמץ קטן, נכתבו ללא וי"ו. (ב) תנועת i תיכתב ביו"ד גם במילים כגון אמיתילעיתיםליבילצידומגינים,איתך. לפי הכלל שנהג עד כה לא נכתבה במילים אלו יו"ד – בהתאמה לצורת היסוד שלהן שאין בה יו"ד (כגון 'אמתי' על פי אמת, 'לבי' על פי לב, 'מגנים' על פי מגן).

מאמרים ועמודים הקשורים לכתיב חסר ומלא: