עריכה לשונית
עריכה לשונית

קווים מפרידים

"19. השימוש בקווים מפרידים - אותן אטריות ארוכות המפרידות בין שני חלקי משפט - מוגזם בהחלט, ומסרבל - שלא לומר מפריע מאוד - את תהליך הקריאה." (רוביק רוזנטל, כללי הכתיבה הנאה)

 אלי גיא, במעלות מדרג סימני הפיסוק

לעמוד סימני הפיסוק