עריכה לשונית
עריכה לשונית

כתיבת מאמרים

המלצות בכתיבת מאמרי טיעון (ביקורת, פרשנות, תגובה וכדומה)

רוב ההמלצות כאן הן על דרך השלילה, מלבד העצה: כתבו טוב, כתבו מעניין. המשפטים במאמר חשוב להיות החלטיים, משפטים שאין בהם התפתלות, שלא עולים מהם חוסר ביטחון או ציפייה לאמפתיה. הכתיבה צריכה להיות כזו שאינה פונה לקוראים באופן ישיר או עקיף. כיצד אפשר ליישם זאת? בין היתר, בדברים הקטנים:

 • סימני פיסוק: הימנעו משימוש מרובה בסימני קריאה (להרחבה); בסוגריים (להרחבה); בשלוש נקודות (להרחבה); במירכאות המסמנות לשון סגי נהור (להרחבה); בסימני שאלה ולצידם סימני קריאה, וכן מריבוי של שאלות רטוריות (להרחבה); קווים או הדגשות (להרחבה)
 • אני, אני ואני: המילים: לפי דעתי, אני בדעה ש..., מבחינתי, בעיניי, אישית, אני אישית חושב ש..., אני באופן אישי, לדעתי האישית, אני חושב - מציבות את הכותב במרכז, במקום שדעותיו יהיו במרכז.  אמירות כאלה מיותרות גם משום שממילא המאמר מייצג את דעתו של הכותב. (להרחבה)
 • לא : 1. סגנון ציני כגון "לא ממש", "לא כל כך", "לא בדיוק" מרמז על כתיבה לא רצינית (להרחבה) ; 2. חזרה פעמיים על המילה "לא" ("לא, לא ארצה בכך") היא שימוש אופנתי ודרמטי המזכיר קצת ילד סרבן. (להרחבה)
 • כן: הוספה של המילה "כן" ("אני כן רוצה שתהיה לי זכות בחירה"). המילה "כן", שנועדה להדגיש את המשפט, עושה את ההפך: היא מערערת את מידת הנחרצות במשפט (להרחבה)
 • מילים "מנמיכות" טקסט ומילים אופנתיות ששימוש בהן מעיד על היסחפות אחר תכתיבי האופנה והיעדר אמירה אישית, למשל: זה סוג של
 •  רוביק רוזנטל כללי הכתיבה הנאה
 • היזהרו/הימנעו מ:
  עובדות למיניהן;
  בקשות/רצונות למיניהן: "המאמר מבקש" "אני מבקש לטעון", "השאלה שאני מבקש לענות עליה", "הנושא שאני מבקש לדון בו", "ברצוני להדגיש/לטעון": לא צריך לבקש או לרצות. צריך לעשות!
  - כמו "עובדות", לא כל דבר הוא "עדות" לדבר מה ("הדבר מעיד על כך ש...);
  - אתם לא יכולים להחליט אם הדוגמה "מעניינת / מובהקת / רלוונטית / מצוינת":
  - ודאו ש"כל אלה" - לא בא אחרי 1-2 פריטים/סיבות/גורמים וכו' בלבד במקרה הטוב, או אחרי לא כלום;
  -  "ראוי/למותר/לא למותר לציין/להדגיש" (
  ראוי/למותר לציין/להדגיש, שלושה דברים שונים, שלא לדבר על "שלא לדבר על").

________________________

לעמוד כתיבה טובה - המלצות