עריכה לשונית
עריכה לשונית

כל או כול? הכל או הכול? בכתיב חסר ובכתיב מלא

כאשר המילה נסמכת היא נכתבת ללא ו"ו הן בכתיב החסר והן בכתיב המלא:

בכתיב מנוקד / כתיב חסר

בכתיב חסר ובכתיב מלא

כָּל

כל: כל השכנים, כל כך, כל הזמן, כל הכבוד

וְכָל

וכל: וכל צבאם

כְּכָל

ככל: ככל הנראה, ככל שתרצה

לְכָל

לכל: לכל הפחות, לכל המשתתפים

מִכָּל

מכל: מכל מלמדיי השכלתי; מכל מלאכתו אשר עשה; ארור אתה מכל הבהמה

בְּכָל

בכל: בכל זאת, בכל אופן, בכל מקרה, בכל העולם, בכל מחיר

 כאשר המילה לא נסמכת מתווספת לה ו"ו בכתיב המלא:

בכתיב מנוקד / כתיב חסר

בכתיב מלא

הַכֹּל / הכל יקר, סך הכל

הכול: הכול יקר, סך הכול

כֹּל / קודם כל

כול: קודם כול

מִכֹּל / יותר מכל

מכול: יותר מכול

לַכֹּל / ידוע לכל, וצדק לכל

לכול: ידוע לכול, וצדק לכול

בַּכֹּל / ידו בכל

בכול: ידו בכול

מבולבלים? גם אנחנו: לעמוד כתיב חסר וכתיב מלא