עריכה לשונית
עריכה לשונית

איור ספרים וספרי ילדים

בימים אלה אני עמלה על כתיבת ספר ילדים שיצא לאור בקרוב.

אוקי, אז הכתיבה בסדר, כך לפחות לדעת העורכת שלי, אך מה עם האיורים?
איך מוצאים את המאייר המתאים, את הסגנון המתאים, את האיורים שייתנו למילים צבע
וחיים?

כאן החל מסע מפרך של חיפוש, שאני מניחה שכל מי שכותב ספר לילדים מכיר אותו, אלא אם כן הוא כבר מכיר מאייר (או מאיירת) "מדהים! את חייבת לקחת אותו!"

מאייר טוב הוא מאייר שרגיש לניואנסים הקטנים העולים מהטקסט, למשמעויות, להומור, להבעות, לדברים המובלעים, הלא מפורשים שלא ניתן להביע אותם במילים. הטקסט אינו חשוב יותר מהאיור, והאיור לא חשוב יותר מהטקסט. הם שלובים זה בזה, משלימים זה את זה. ככל שגיל הקוראים עולה אפשר להוסיף גם איורים שאינם תרגום ישיר של המילים.

האיורים אינם רק המחשה חשובה עבור הקוראים. הם כמו חיזוק, פרגון, אישור למילים ולכותב. הם כמו התזמורת והמנגינה שמלווה את הזמר.

"... הפן החזותי: כותבים מתחילים נוטים להקל ראש במקומם של האיורים בסיפור הכולל. רבים מהם לא למדו עדיין שגם כאשר סיימו לכתוב, והכתוב מושלם בעיניהם, המלאכה טרם הסתיימה. עתה מגיע תורו של המאייר לומר את דברו ומשסיים, כתב-היד צריך לעבור בחינה מחודשת. האם יש עתה מידע עודף? אולי צריך לוותר על מקצת מהתיאורים שהאיור היטיב לבטאם? האם האווירה המשתמעת מהמלל תואמת את זו שעולה מהציור? האם זוויות מסירת הדברים עולות בקנה אחד? ועוד ועוד עניינים הקשורים במשא-ומתן האמנותי בין המלה לציור, המייחד את ספרי הילדים מכל ביטוי אמנותי אחר..." (יעל דר, "איך להתחיל לכתוב ספרות לילדים", הארץ, 8.1.08)