עריכה לשונית
עריכה לשונית

סוגיה, קושיה, טרוניה, קנוניה, מנטש, בחסד, אחלה יום, אכפת, בכלל, אינטליגנט

סוגיה, קושיה, טרוניה, קנוניה

בכתבה מיום 24.4.12 "דגל ישראל נתלה במגרש הזוג הערבי שניצח בבג"ץ" נכתבה המילה "סוגיה" פעם אחת ביו"ד אחת, ובפעם אחרת בשני יו"דים (סוגייה). "סוגיה" ביחיד וברבים נכתבת ביו"ד אחת, בכתיב חסר ובכתיב מלא, ונהגית "סוג?יה", "סוג?יות". בסמיכות בכתיב המלא - "סוג?יית".

סוגיה היא יחידה הלכתית, דיון על נושא תלמודי מסוים; פרק, פרשה, נושא עיוני, מדיני או מדעי (אבן שושן). מקור המילה הוא מארמית: "סו?ג?י?א"- הליכה, הדומה ל"ה?ל?כ?ה". אפשרות אחרת למקור המילה: מהמילה "סוג"- נושא מוגדר.

מילים דומות הנהגות בשווא ונכתבות ביו"ד אחת גם בכתיב המלא, ביחיד וברבים: קוש?יה, כנופ?יה, שול?יה, אכסנ?יה, קנונ?יה, טרונ?יה, ערבוב?יה ועוד. בסמיכות בכתיב המלא: קוש?יית, כנופ?יית, שול?יית, אכסנ?יית, טרונ?יית, ערבוב?יית.

ובעניין דומה, יש לי קו?ש??יה (נהגית בשווא ביחיד וברבים), שהיא גם טרוניה. מכירים את זה שבכל פעם שאתם מתקרבים לרמזור אדום אתם מתכננים לעצור ולשאול את הנהג לידכם איך להגיע, וברגע שאתם מתקרבים הרמזור מתחלף לירוק וכולם נוסעים? זאת הקושיה: למה זה קורה? לי זה נראה כמו קנוניה.

מ?נ?ט?ש

בסרט "כל החיים לפניו" סימון סניורה אומרת למומו: "בית ספר זה לא הכל בחיים. לא בית הספר יעשה ממך מענטש (בנאדם)". מהו "מ?ענ?ט?ש?"? מיידיש. אדם טוב, ישר והגון המפגין אנושיות ביחסיו עם הזולת; 'בן אדם' (מילון רב מילים). בנבחרת של אביב גפן בתכנית דה-וויס היה צמד זמרים: יהל דורון וגיא מנטש.

מלחין בחסד

ליאונל פרטיין שר יפה, וההקפדה על ההגייה 'תודה לכו?לם' 'וכ?ל כך' ב-כ' לא מודגשת חמודה, אבל הרגשתי לא נוח כשאמר לאביב גפן: 'אני מלחין בחסד', וגם 'אני בן אדם נפלא'. יש ביטויים שאנשים לא יכולים להגיד אותם על עצמם - עניין של רגישות. אבל למרות שאני לא אוהבת ג?רסות כיסוי (בנפרד: "גרס?אות" או "ג?ר?סות"; בסמיכות: "גרס?אות" או "ג?רסות"), אני מתה על הביצוע שלו ל"שלכת". הוא נפלא. מלחין בחסד.

שיהיה לך אחלה יום

כמה פעמים איחלו לכם שיהיה לכם אחלה יום ושתהיו בריאים וידעתם שמתכוונים בדיוק להפך מכך?

גם סמי (תגובה מס' 2) איחל לחנה חורש אחלה יום, ולא נראה שהוא מתכוון לכך: "מאוד מתוחכמת. גברת חורש, כמה פעמים נפגשת עם הזוג המדובר? כמה פעמים ועם כמה מאנשי הישוב נפגשת? ומה ההכשרה שלך לקבוע 'רמה'? תגובה מטומטמת, אווילית, ומשוללת כל בסיס. שיהיה לך אחלה יום".

אכפת, בכלל

זה כבר ידוע שאנשים לא מסוגלים להגות חיריק, והוגים במקומה סגול או צירה:

במקום חיריק בה"א בפועל "ה?גענו" (הגעת, הגיע וכו') - הה"א נהגית בצירה; במקום חיריק בה"א בפועל "ה?ספקתי" (הספיקה, הספיקו וכו') – הה"א נהגית בצירה, ועוד.

אביהו שבת שר ב"עדיין שלך": "נצבע הכל בלבן כאילו לא היה ב??כלל (bechlal). צחי הלוי מ"דה וויס" שר את "אהבה קצרה" של מאיר בנאי: "מה את מנסה לומר, לא א?כפת (echpat) לי מה" במקום בחיריק. קובי אוז שר ב"יש לי חברה": "עלי מורחת אודם, ולי זה לא א?כפת (echpat)".

נצבע הכל בסגול, כאילו לא היה חיריק ב??כלל.

טעות לא אינט?ליגנטית

במקרה הזה דווקא צריך סגול, ולא חיריק. אנשים נוהגים להגות "אינט?יליגנט", והגיע הזמן לתקן את הטעות הלא אינט?ליגנטית הזאת: יש לומר "אינט?ליגנטי". בלי יו"ד אחרי הטי"ת הראשונה, ועם יו"ד אחרי הטי"ת השנייה.

______________

לעמוד הערות קצרות על השפה העברית

כל הזכויות שמורות לעינת קדם עריכה לשונית