עריכה לשונית
עריכה לשונית

המוני, רחץ בניקיון כפיו, ניקיון כפיים

המוני

ב-17 באפריל 2012 דווח על אישה שקיימה יחסי מין בפרהסיה בחוף בוגרשוב עם קבוצת גברים. באתר רדיו ללא הפסקה מרב מיכאלי צוטטה בשיחתה עם עמנואל רוזנברג: "יש אנשים שחושבים שהגיוני לקיים מין המוני בחוף".

במאקו נכתב: "פרשת המין ההמוני בחוף".

המילה "המוני" אינה מתאימה במקרה זה.

מהו "המוני"?

1) של המון העם, וולגרי, בהמי, גס, גס רוח, לא מעודן (ריקוד המוני, אדם המוני)

2) אדם פשוט, אדם מן השורה, אחד מן ההמון.

2) מיועד לרבים, לחוגים רחבים ביותר, בכמות גדולה, מסה (תקשורת המונית, ייצור המוני), פקד אוכלוסייה גדולה מתייחס לציבור גדול או לשטח גדול (רעב המוני, אסון המוני, רצח המוני, פיגוע המוני, טבח המוני).

אף אחת מהפרשנויות הנ"ל אינה מתאימה לפרשת המין הקבוצתי בבוגרשוב. הבעיה היתה שהמין נעשה בפרהסיה – בין שהוא נעשה בין גבר ואישה ובין שהוא נעשה בין אישה אחת לכמה גברים. הפרהסיה לא הופכת את המין לוולגרי (האם יש דבר כזה מין "וולגרי"?) היא הופכת אותו לחורג באופן בוטה מהנורמות המקובלות ואולי אף מהחוק. גם הפירוש השני למילה "המוני" (פשוט, מן השורה, אחד מן ההמון) אינה מתאימה למין הקבוצתי שנעשה בפרהסיה, וגם הפירוש השלישי אינו מתאים. "המוני" מתייחס לציבור גדול, למסה, ולא לקבוצה קטנה.

  • תואר בזכר: המוני
  • תואר בנקבה: המונית
  • תואר ברבים: המוניים ("המונים" ביו"ד אחת היא שם עצם: "המונים יצאו לחגוג").
  • תואר ברבות: המוניות.

כשחיפשתי דוגמאות בגוגל למילה "המוני", מצאתי דוגמאות רבות. כשחיפשתי דוגמאות למילה "המונית", מצאתי דוגמאות שכוונו למילה ה-מונית (the taxi).

רחץ בניקיון כפיו

משמעות הביטוי "רחץ בניקיון כפיו" היא ניסה לטהר את עצמו מכל חשד של חטא, טען שהוא חף מפשע, התנער מכל אשמה (מילון רב מילים); הציג את עצמו כטהור וכנקי מחטא; העמיד פני תם (אתר השפה העברית).

מקור המשפט הוא תהילים כו, פסוק ו: "א?ר?ח?ץ ב??נ?ק??יו?ן כ??פ??י ואסובבה את מזבחך ה'".

"נ?ק?יו?ן כ??פ??י?ם": בהשאלה: יושר, טוהר מוסרי; יחס של שוויון ללא ניגוד אינטרסים, על פי הפסוק "בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת" (בראשית כ ה) (אתר השפה העברית).

איך זה מתקשר לפרשת המין הקבוצתי בבוגרשוב? כשעו"ד מנחם רובינשטיין, סנגורו של אחד הנערים המעורב בפרשת המין הקבוצתי בחוף בוגרשוב, התייחס לעניין, הוא אמר: "מסכים שכל האירוע לא היה אסתטי, אבל מכאן ועד פלילים יש מרחק רב".

ועל כך נאמר, בדו-משמעות, "רחץ בניקיון כפיו": מצד אחד - "אסתטי" ("כל האירוע לא היה אסתטי") מתקשר לניקיון ולרחיצה, וחוף מתקשר אף הוא לרחיצה, ומצד אחר, בדבריו של רובינשטיין הוא מציג את מרשו כטהור ונקי מחטא.

__________________

לעמוד הערות קצרות על השפה העברית

לעמוד תיקון שגיאות