עריכה לשונית
עריכה לשונית

מהי הגהה?

פעולת ההגהה והעריכה הלשונית / עריכת תוכן כרוכות זו בזו, אך יש המפרידים בין שני המושגים. אציג דוגמאות לפעולות שנהוג להכליל אותן במושג "הגהה":

 

דוגמאות

התאמה לשם העצם

 • ישנן עדויות ולא ישנם עדויות
 • הוא גבוה ולא גבוהה
 • צומת גדול ולא גדולה (למאמר)
 • אילו ירקות? ולא איזה ירקות?

שימוש נכון במילות יחס (לעמוד)

 • להקל את או להקל על? (למאמר)
 • 4 בספטמבר ולא 4 לספטמבר
 • נמנה עם ולא נמנה על

הבחנה בין שם עצם לתואר

 • תושבים ערבים; פתגמים ערביים (למאמר)
 • קשרים כלכליים ולא קשרים כלכלים

סדר של חלקי המשפט

 • העשירים יותר ולא היותר עשירים (למאמר)

דוגמאות לסדר מילים במשפט

תיקון שגיאות (לעמוד)

 • מסגור ולא מיסגור
 • בעיה ולא בעייה; הטעיה ולא הטעייה; מצוין ולא מצויין
 • כנופיה ולא כנופייה
 • כשהלכנו ולא שהלכנו (למאמר)
 • יש מצבים שבהם אנחנו נדרשים ולא יש מצבים שאנחנו נדרשים (למאמר)
 • שמן הזית ולא השמן זית
 • בשבוע הבא ולא שבוע הבא  (למאמר)
 • מאחר ש ולא מאחר ו
 • אם ולא באם
 • קרם עור וגידים ולא רקם עור וגידים (למאמר)
 • וידוא הריגה ולא וידוי הריגה

דוגמאות לתיקון שגיאות

התאמה למשמעות

 • היא שידרה או (עמוד) שדרה?; היא סידרה או סדרה (series)?
 • בתו (הבת שלו) או ביתו (his house)?
 • הוא ינצל (exploit) או יינצל (saved)?
 • מן (from) או מין (סוג, סקס)?
 • אלו (theseאו אילו (which)?
 • ראיה (evidence) או ראייה (sight)?

תיקון טעויות בהטיית פעלים (לעמוד)

 • יכול/היה יכול ולא יכל (למאמר)
 • העז ולא העיז (למאמר)
 • נמשך ולא המשיך (למאמר)
 • הם שימרו (מהפועל לשמר) או שמרו (בציווי)? (למאמר)
 • הכה ולא היכה (למאמר) 
 • יצא או ייצא; ידע או יידע; ירד או יירד; ישב או יישב? (למאמר)
 • לאכוף או לעקוף? הפריך או הפריח? התמצא או התמצה? שכר (דייר) או השכיר (בעל הבית)? לווה (מקבל) או הלווה (נותן)? ציטט או צותת? הסיט או הסית?

תיקונים בהתאם לכללי הכתיב המלא ולמשמעות (לעמוד)

 • חברי הוועדה ולא חברי הועדה
 • ייחודי ולא יחודי; ייתכן ולא יתכן
 • שירות ולא שרות; תיאבון ולא תאבון
 • מאוד ולא מאד; אישה ולא אשה; שולחן ולא שלחן
 • היא תיראה (be seenאו תראה (will see, will show)? להראות או להיראות?
 • היעדר (lackאו העדר (the flock)?
 • בניית (בסמיכות) או בנית (את)?
 • עלייה או עליה (on her)?
 • ספריה (הספרים שלה) או ספרייה (library)?
 • ישוב (יושב) או יישוב (settlement)?
 • בניה (הבנים שלה) או בנייה (built)?
 • הבניה (structuring) או הבנייה (the built)?
 • ציד או צייד? (למאמר)
 • יאומן או ייאמן? (למאמר)

דוגמאות

תיקון טעויות בהקלדה

 • באבנים ולא באבים
 • פורמליות ולא פורמליןת
 • לפעולות ולא לבפעולות
 • עצמו ולא עמצו 

תיקון של סימני פיסוק (לעמוד)

 • אנו רואים שישנם ולא אנו רואים, שישנם
 • היום הם הלכו לגן ולא היום, הם הלכו לגן
 • הוא רוצה "להתלבש" ולא הוא רוצה ל"התלבש"
 • שלושה חודשים, וחצי דרך כבר מאחוריי ולא שלושה חודשים וחצי דרך כבר מאחוריי
 • "שאלת אותו?" ולא "שאלת אותו"?
 • המונח "חשיפה" ולא המונח חשיפה
 • בכותרת: תחילתו של החיזור ולא תחילתו של החיזור.
 • איך מסיימים? ולא איך מסיימים?.

שמירה על מרווחים

 • רווח אחד בין מילה למילה
 • אחרי פיסוק: רווח אחד 
 • לפני פיסוק: ללא רווח
 • קו מפריד  רווח אחד לפני ואחרי

האחדה (לעמוד)

 

ניקוד עזר (לעמוד)

 

לעמוד סוגיות בעריכה לשונית