עריכה לשונית
עריכה לשונית

האחדה בעריכה לשונית

האחדה - מתן אחידות, קביעת צורה אחידה או תוכן אחיד (מילון אבן שושן).

אחת הפעולות בעריכה לשונית היא האחדה, שמשמעותה שמירה על עקביות חיצונית - אופן כתיבת המילים, העיצוב, הסימנים והספרות בטקסט, ועל עקביות בתוכן - תכנים בטקסט ועקרונות המנחים את העורך במהלך העריכה. דוגמאות להאחדה:

 • אחידות בהצגת גיל ("שמונה עשרה" או "18") או תקופה ("המאה העשרים" או "המאה ה-20") או שעה ("ארבע" או "4" או "4:00" או "04:00")
 • אחידות בהצגת קיצורים כגון: אס-אמ-אס או SMS
 • עקביות בבחירה לכתוב מילים מסוימות בכתיב חסר או מלא: למשל, הבחירה ב"הכל" בכתיב חסר לעומת "הכול" (או להפך), ב"היתה" לעומת "הייתה", ב"עליי" לעומת "עלי" ועוד צריכה להיות עקבית לאורך הטקסט ולא פעם כך ופעם כך.
 • עקביות בבחירה להוסיף יו"ד במילים מסוימות: למשל, הבחירה להוסיף יו"ד למילה "אמיתי" לעומת "אמתי", "איתו" ו"איתנו" לעומת "אתו" ו"אתנו", "להיפך" לעומת "להפך", "מהפיכה" לעומת  "מהפכה", "איטי" לעומת "אטי" ועוד צריכה להיות עקבית לאורך הטקסט ולא פעם כך ופעם כך. (לעמוד: דוגמאות למילים הנכתבות באופן זהה בכתיב החסר והמלא)
 • אחידות בעת השימוש בסימן ; ברשימה
 • אחידות בעת השימוש בקו מפריד או בתבליטים ברשימה
 • אחידות בסוג הגופן וגודלו
 • אחידות בסוגים השונים של הכותרות
 • אחידות בהזחה (הזחת השורה הראשונה בפסקה לצד שמאל)
 • שמירה על רווח קבוע בין השורות ובין פסקה לפסקה
 • שמירה על רווח של מקש אחד בין מילה למילה / מספר
 • שמירה על רווח של מקש אחד אחרי סימני הפיסוק
 • ביטול רווחים בין סימני הפיסוק לבין המילים הבאות לפניהם
 • אחידות באופן האזכורים בעברית ובאנגלית בעבודות אקדמיות וברשימה הביבליוגרפית

________________

לעמוד סוגיות בעריכה לשונית