עריכה לשונית
עריכה לשונית

גרם או גרם ל

מבדיקה ראשונית נראה שכאשר לא מצוין אדם או גוף ספציפי אלא מתואר הנזק באופן כללי, משתמשים ב"גרם":

  • גרם תאונה
  • גרם כאב
  • גרם עוול
  • גרם צער
  • גרם נזק

וכאשר רוצים לציין אדם או גוף ספציפי שנגרם לו נזק, משתמשים ב"גרם ל": גרם לו צער; גרם לאדם להתאבד.

עם זאת, באתר האקדמיה העברית ללשון נכתב "גרם ל".

ההחלטה גרמה לסערה (מתוך "מלחמת השפות")

גרם לפחד ("מתוך "פוחד ומפחד")

במילון אבן שושן נכתב "גרם": "הגשם הכבד גרם נזקים חמורים", אלא אם כן מדובר במקרה השני - "וגרמת לי ביזיון גדול כזה".

במילון רב מילים נכתב "גרם ל" ו"גרם".

  • הסערה גרמה לשיבושים בשידורי הטלוויזיה.
  • מעשיו של מנכ"ל החברה גרמו לירידת שערים בבורסה.
  • צפייה ממושכת בטלוויזיה גורמת נזק.