עריכה לשונית
עריכה לשונית

גרם או גרם ל

"גרם" (צער, נזק, עוול) או "גרם ל" (צער, נזק, עוול)?

מבדיקה ראשונית נראה שכאשר לא מצוין אדם או גוף ספציפי אלא מתואר הנזק באופן כללי, משתמשים ב"גרם":

  • גרם תאונה
  • גרם כאב
  • גרם עוול
  • גרם צער
  • גרם נזק

וכאשר רוצים לציין אדם או גוף ספציפי שנגרם לו נזק, משתמשים ב"גרם ל": גרם לו צער; גרם לאדם להתאבד.

עם זאת, באתר האקדמיה העברית ללשון נכתב "גרם ל":

ההחלטה גרמה לסערה ("מלחמת השפות")

גרם לפח?ד ("פוחד או מפחד? לפחוד או לפחד?")

במילון אבן שושן נכתב "גרם": "הגשם הכבד גרם נזקים חמורים", אלא אם כן מדובר במקרה השני - "וגרמת לי ביזיון גדול כזה".

במילון רב מילים נכתב "גרם ל" ו"גרם":

מזג האוויר הסוער גרם לשיבושים באספקת החשמל.
הצהרותיו של שר האוצר גרמו לירידת שערים בבורסה.
חשיפה מוגזמת לשמש גורמת נזק לעור.

זה גורם (ל)בלבול רב.