עריכה לשונית
עריכה לשונית

ניקוד עזר חלקי

אחת הפעולות בעריכה לשונית היא הוספה של ניקוד עזר במילים שבהן הקורא עלול לטעות בקריאתן בשל דו משמעות. דוגמאות:

  • מוּנעת (בבניין פועל, הנגזרת מהמילה "מנוע") (להבדיל מהפועל מוֹנעת prevents)
  • להתנסוּת (ל + "התנסות") (להבדיל משם הפעולה להתנסוֹת)
  • פגיעוּת vulnerability (להבדיל מפגיעוֹת – רבות של פגיעה)
  • אֵם/האֵם ו-אִם/האִם, כאשר הן מופיעות באותו משפט/פסקה
  • הֶקשר context (להבדיל מהַקשר).

על העורך להבחין מהם המקרים שבהם ניקוד עזר חלקי מתבקש ולא להציף בו את הקוראים, אחרת זה עלול להעיק.

___________________

לעמוד סוגיות בעריכה לשונית