עריכה לשונית
עריכה לשונית

איזשהו

"המטרה היא להשיג איזשהו הסכם". "יש איזשהו מיתוס על אהבה רומנטית".

נראה ש"איזשהו" השתלט על השפה העברית ותפס את מקומן של מילים אחרות מבלי להשאיר להן איזשהו סיכוי להשמיע את קולן.

"א?י" הוא איפה או דבר לא מסוים (א?י-שם, א?י-פעם, א?י-אילו).

"איזה" = 
1. מילת שאלה.
2. כינוי לציון דבר לא מסוים. למשל: הוא השתמש באיזה/איזשהו/איזה שהוא כלי; היא לבשה איזו/איזושהי חצאית
.
3. מילת הערכה בשפת הדיבור: "הגיעו לשם איזה אלף איש".

רבים הוגים או כותבים "איזשהי" במקום "איזושהי" ("הייתה שם איזשהי בחורה") או ב"איזשהם" ו"איזשהן" ("היו שם איזשהם ביצועים") במקום "אי-אילו".

מה מבטא "איזשהו" ומה הוא משרת:

1. "היא הכינה לי איזשהו תבשיל", כלומר הכינה לי משהו לא מזוהה. לפעמים יש ב"איזשהו" רמיזה לכך שהתבשיל היה גרוע.

2. "באיזשהו מקום אני מרגישה אכזבה". מסתוריות, התחמקות, ערפול וטשטוש. יש מקום כזה שבו נמצאת האכזבה שלי, אבל לא אומר לכם היכן הוא, גם לא בטוח שאני יודעת היכן הוא.

3. "אני מנסה לעשות כאן איזשהו תיקון". זהירות, הסתייגות. אל תתפסו אותי במילה. אילו השתמשתי במילה "תיקון" בלבד, ניתן היה לצפות לתיקון מקצועי, אבל ה"איזשהו" פוטר אותי מאחריות. אם זה לא יצליח זאת לא אשמתי, שהרי אמרתי בפירוש "איזשהו".

או: "יש לי איזושהי תחושה טובה לגבייך". אם אגיע למסקנה שטעיתי, הטעות אחרי האמירה השנייה לא תהיה גדולה כמו אחרי אמירה נחרצת כגון "יש לי תחושה טובה לגבייך".

4. איזשהו/איזושהי משמשות לעתים כמילות קישור במטרה לסתום חורים או להרוויח זמן במהלך יצירת המשפט: "יש כאן איזשהו, איזושהי... "

בדומה לבאיזשהו מקוםזה סוג שללא הכי קל שבעולם וכדומה, "איזשהו" היא מילת קוד ל"אל תתפסו אותי במילה". יש בו מסך עשן, טשטוש, התחמקות, ולעיתים אף זלזול.

ד"ר ניסן נצר מרחיב על השימוש בתואר זה: "כלל פשוט וידוע הוא שהתואר העברי מאוחר למתואר, כגון 'אדם שקט', 'משחק מ?ה?נ??ה' וכד', ולפיכך גם 'איזשהו', 'איזושהי' ודומיהם, שהם תארים (סתמיים) אינם חורגים מן הכלל, כלומר עלינו לנקוט: 'אדם איזשהו' (שם + תואר), 'בעיה איזושהי' (שם+תואר), ולא להפך. ואכן התואר המקביל 'כלשהו' ודומיו - אין איש שוגה בהם, והכול נוקטים כשורה: 'אדם כלשהו', 'בעיה כלשהי'. נראה שהשיבוש הרווח הזה, המצוי גם במילונים אחדים, נובע מכך שמילת השאלה 'איזה' פותחת תמיד את המשפט, ומכאן הוקדמה גם 'איזשהו' למתואר".

זה היה איזשהו ניתוח.

_____________________
הערה: כלשהו = משהו, קצת, קורטוב

בתמונה: שי ברנדס: "אני רוצה לעשות איזשהו מאפה שכבות של תפוחי אדמה" (מאסטר שף, עונה 3, פרק 5, קשת)

___________________

פורסם בינואר 2009

לעמוד דברים מעצבנים בשפה העברית