עריכה לשונית
עריכה לשונית

משלב גבוה לכאורה ומילים חשודות: עינת קדם ואלי גיא

הדיון במאמרים הבאים אינו עוסק תמיד בשאלה אם השימוש תקני. מובאות בו מילים שבמבט ראשון נראה שהן מעלות את הטקסט למשלב גבוה יותר, אבל בדיקה יסודית יותר מראה שהן מיותרות או שיש להן חלופות טובות יותר, או שהשימוש בהן אינו הגיוני או שהוא אינו תקני. במקרים אחרים זוהי מכבסת מילים. נציג "מילים חשודות", מילים מתחמקות, מילים מיותרות, טעויות נפוצות, טיפים, המלצות והצעות לחלופות טובות. 

עינת קדם:

אלי גיא:

_______________

לעמוד סוגיות בעריכה לשונית