עריכה לשונית
עריכה לשונית

די-אן-איי

  • שאול מופז: שירות בצבא זה חלק מהדנ"א שלנו.
  • אורלי לוי-אבקסיס: מודעות חברתית זה בדנ"א שלי.
  • הרשלנות והחזירות של המארגנים נותרו חלק מהדנ"א הישראלי.

כפי שכיום כל דבר הוא סוג של משהו;
כל שימוש בדבר מה אחר הוא ציני;
כל דבר מוזר הוא "הזוי";
כל הסכמה היא "לגמרי!" או "סבבה";
כל דבר קשה הוא "לא פשוט";
כל הבעת התפעלות היא "את קולטת?" ו"את לא מבינה" או "די! לא נכון!"

- כך כל דבר מהותי הוא בדנ"א שלנו.

אתם קולטים? זה כל כך הזוי לעשות שימוש ציני בחומר התורשתי המרוכז בגרעין התא, אבל זה חלק מהדנ"א שלנו.

__________________

לפוסט זה בדי-אן-איי שלהם