עריכה לשונית
עריכה לשונית

(כ)שאומרים ש במקום כש

לפוסט "ש... כש..." ב"עריכה לשונית עינת קדם - הבלוג"