עריכה לשונית
עריכה לשונית

בלבלות, זכה לכינוי, מספר נוזלים, הניב הפסדים

לפוסט "1. בלבלות; 2. זכה לכינוי; 3. מספר נוזלים; 4. הניב הפסדים" ב"עריכה לשונית עינת קדם - הבלוג"