עריכה לשונית
עריכה לשונית

אהוד אשרי: נואל בקמץ או בצירה?

בפינת הלשון בטור "משחק מילים" (קרא או הקריא?, הארץ, 04/02/2005) מציג אהוד אשרי את הצורה הנכונה בה יש להגות את המילה "נוא?ל": בצירה ולא בקמץ. אשרי ממליץ כי במקרים בהם לא יודעים כיצד להגות נכון את המילה, "עדיף להשתמש במלים מוכרות ('טיפשי'; 'אידיוטי'; 'אווילי') במקום להסתבך עם מילים גבוהות".

_______________

לעמוד אהוד אשרי