עריכה לשונית
עריכה לשונית

אהוד אשרי: נואל בקמץ או בצירה?

בפינת הלשון בטור "משחק מילים" ("קרא או הקריא", הארץ, 04/02/2005) מציג אהוד אשרי את הצורה הנכונה שבה יש להגות את המילה "נואל": בקמץ ולא בצירה. אשרי ממליץ כי במקרים שבהם לא יודעים כיצד להגות נכון את המילה "עדיף להשתמש במלים מוכרות (‘טיפשי‘; ‘אידיוטי‘; ‘אווילי‘) במקום להסתבך עם מילים גבוהות".

_______________

לעמוד אהוד אשרי