עריכה לשונית
עריכה לשונית

אהוד אשרי: להקריא או לקרוא?

בפינת הלשון בטורו "משחק מילים" ("קרא או הקריא", הארץ, 04/02/2005) דן אהוד אשרי בשאלה: האם כאשר אומרים "אקריא לכם שיר" זוהי שגיאה בעברית, ויש לומר "אקרא לכם שיר"? 

אשרי מצטט ממילון אבן שושן את פירוש המילה הקריא:

1. קרא בקול לפני מישהו כדי שיחזור זה ויקרא אחריו;

2. קרא באוזני אחרים;

3. גרם שיקרא (‘הקדוש ברוך הוא מקריא בשחר את התרנגולים‘).

לפיכך אין זו שגיאה לומר "אקריא לכם שיר". המשמעות של הקראת שיר היא קריאתו באוזני אחרים.

____________

לעמוד אהוד אשרי

אלי גיא: לקרוא או להקריא?