עריכה לשונית
עריכה לשונית

אהוד אשרי: האם סלנג הוא שיבוש לשון?

לדעתו של אהוד אשרי, שימוש בביטויי סלנג אינו שיבוש בלשון, אלא מייצג עגה לגיטימית.

בטורו "משחק מילים" ("למה מה נסגר?", הארץ, 16.9.2005) הוא מציג מקרה שאירע בבחינת בגרות בעל פה שערך משרד החינוך. המבחן נועד לבדוק שליטה בעברית תקנית. כדוגמאות לביטויים לא תקינים שמהם הומלץ לתלמידים להימנע בעת הבחינה הופיעו הביטויים:

  • "זה מה זה קשה"
  • "חבל על הזמן"
  • ו"למה מה קרה?"

לדעתו של אשרי, העורך שהגה את הרשימה טעה בכך שהחשיב את הביטויים הנ"ל כטעויות בשפה.

_______________

לעמוד סלנג

לעמוד אהוד אשרי