עריכה לשונית
עריכה לשונית

אהוד אשרי: עלול או עשוי?

מה ההבדל בין הפועל "עלול" לבין "עשוי"?

בטורו "משחק מילים" ("עלול" או "עשוי",  הארץ, 18/03/2005) דן אהוד אשרי בשאלה זו וכותב שאין בסיס להבחנה שנהוג לעשות בין שני הפעלים. אמנם נהוג לציין את הפועל "עלול" בהקשר שלילי, אבל בדומה ל"בנוי" ול"יכול", "עלול" הוא פועל ניטרלי לגמרי.

_________________

לעמוד אהוד אשרי