עריכה לשונית
עריכה לשונית

אהוד אשרי: זכר או נקבה?

בטורו משחק מילים ("הפועל שוב ניצחה", הארץ, 25/03/2005) מביא אהוד אשרי שלוש דוגמאות לכללים "שהציבור אינו יכול לעמוד בהם, ותמיד מאותה סיבה - השימוש הנכון סותר את ההיגיון של השפה":

מדיה: "מדיה" היא צורת הרבים של "מדיום". לכן מבחינה לשונית יש לומר "המדיה האלקטרוניים", "המדיה ההמוניים", "המדיה המודפסים" וכדומה. "לא יעזור כלום", כותב אשרי, "‘מדיה‘ נשמעת בעברית כמו נקבה" ואם משתמשים במלה הלועזית עדיפה ההטיה השגויה בנקבה ("המדיה האלקטרונית") על פני ההטיה ברבים ("המדיה האלקטרוניים") "הצודקים אבל צורמים".

אינטרנט: יש המשתמשים במילה "אינטרנט" בלשון נקבה מאחר שהיא רשת. "אלא שאינטרנט‘", כותב אשרי, "נשמע בעברית זכרי לגמרי".

הפועל: שדרי קול ישראל מתייחסים לקבוצת הפועל, מכבי ובית"ר בלשון זכר, וכך, בחדשות הרדיו הממלכתי "הפועל" תל אביב ניצח בדרבי, בעוד שבשאר המדינה היא ניצחה בדרבי.

____________

לעמוד אהוד אשרי