עריכה לשונית
עריכה לשונית

אהוד אשרי: שם מותג מסחרי שהופך לשם עצם כללי

בטורו "משחק מילים" ("מיתוג", הארץ, 18/03/2005) מציג אהוד אשרי מותגים מסחריים שהפכו לשם עצם כללי, כגון פריג'ידר, זירוקס, פלאפון ("יש לי פלאפון של 'סלקום'"). באופן דומה גם המילה "פיליפינית" הפכה להיות שם עצם כללי. פיליפינית היא אישה שארץ מוצאה היא הפיליפינים. עם הזמן הפכה המילה "פיליפינית" לשם של מקצוע - מטפלת סיעודית. "עובדה", כותב אשרי, "קוראת של המדור שמעה את הספר שלה מספר כי לאביו הישיש יש 'פיליפינית מגאנה'".

דוגמאות נוספות לשם מותג מסחרי שהפך לשם עצם כללי:

המילה "נס-קפה" נוצרה משמו של המפעל הראשון לייצור קפה נמס - "נסטלה". 

המילה "פטיפון" נוצרה משמו של המפעל הראשון לייצור גרמופון - "פטה".

___________

לעמוד אהוד אשרי