עריכה לשונית
עריכה לשונית

אהוד אשרי: מילים מיותרות

בטורו משחק מילים  ("בוא נאמר שהסך הכל הכללי", הארץ,  11/02/2005) מציין אהוד אשרי מה שהוא מכנה "מפגע מילולי נפוץ - מילים שנועדו לשוות למשפט חזות יפה, אמינה, או אינטלקטואלית, אבל בעצם הן מיותרות לגמרי ורק חושפות את ערוות הדובר":

  • "למען האמת"; "האמת"; האמת היא"; "ת‘אמת"; "ת‘אמת היא". התוספת הרטורית מרמזת שבלעדיה אין תוקף למשפט.  (למאמר)
  •  "כאלה ואחרים"; "כזה או אחר" - אמירה כללית ומתחמקת שנועדה להסוות חוסר התמצאות או כשל זיכרון.
  • "תמים ונאיווי" - שכפול לועזי שאמור להצביע על רוחב אופקים, בעוד שהוא אינו כזה.
  • "אם וכאשר" - השימוש ב"אם" מבטל את הצורך ב"כאשר", ולהפך.
  • "בעיקרון"; "ברמת העיקרון" - התוספת הזו באה להקנות למשפט טריוויאלי חשיבות פילוסופית (למאמר)
  • "הסך הכל הכללי" - לא מספיק ‘הסך הכל‘ המזעזע, שצריך להוסיף לו גם ‘הכללי?‘

_________________

לעמוד אהוד אשרי