עריכה לשונית
עריכה לשונית

עקוב אחר שינויים

ניהול הגדרות ב"מעקב אחר שינויים" (מבוסס על וורד 2003, אך בגרסאות מתקדמות יותר העיקרון דומה):

 • בתפריט: כניסה ל"כלים"
 • בחירה ב"אפשרויות"
 • בחירה ב"מעקב אחר שינויים"
 • הצגת ההוספות (או הדבקות של קטעים שהועברו) שנעשו על ידי העורך: ב"הוספות" - בחירה ב"צבע בלבד" / "מודגש" / "נטוי" / "קו תחתון" / "קו תחתון כפול". (בצד  - בחירת הצבע של התווים שהתווספו), ולבסוף אישור.
 • הצגת המחיקות: ב"מחיקות" - בחירה ב"צבע בלבד" / "מודגש" / "נטוי" / "קו תחתון" / "קו תחתון כפול" / "מוסתר" / "^" / "#". (בצד - בחירת הצבע של התווים שנמחקו), ולבסוף אישור.
 • הסתרת המחיקות: ב"מחיקות" - בחירה ב"מוסתר", ולבסוף אישור.

הצגה או הסתרה של שינויים בעיצוב, שורות שהשתנו ובלונים:

 • הצגה של השינויים שנעשו בעיצוב:  ב"עיצוב" - בחירה ב"צבע בלבד" / "מודגש" / "נטוי" / "קו תחתון" / "קו תחתון כפול". (בצד - בחירת הצבע), ולבסוף אישור.
 • הסתרה של השינויים שנעשו בעיצוב: ב"עיצוב" - בחירה ב"ללא", ולבסוף אישור.
 • הצגה של קווים בצד השורה. הקווים מסמנים באילו שורות נעשו שינויים: ב"שורות שהשתנו" - בחירה ב"גבול שמאלי", "גבול ימני", "גבול חיצוני", ולבסוף אישור.
 • הסתרה של הקווים הנ"ל: ב"שורות שהשתנו" - בחירה ב"ללא", ולבסוף אישור.
 • הצגה של בלונים המפרטים הערות של העורך, תווים שנמחקו ועיצוב: ב"בלונים" וב"השתמש בבלונים" - בחירה ב"תמיד", ולבסוף אישור.
 • הסתרה של הבלונים הנ"ל: ב"בלונים" וב"השתמש בבלונים" - בחירה ב"לעולם לא", ולבסוף אישור.
 • הצגה של בלונים עם פירוט של הערות ושינויים בעיצוב בלבד: ב"בלונים" וב"השתמש בבלונים" - בחירה ב"רק עבור הערות/עיצוב", ולבסוף אישור.

הצגת סרגל "עקוב אחר שינויים" והערות (מבוסס על וורד 2003, אך בגרסאות מתקדמות יותר העיקרון דומה):

 • בתפריט: כניסה ל"תצוגה"
 • בחירה ב"סרגלי כלים" - "סקירה"
 • כפתור "עקוב אחר שינויים" = מראה מתי התכונה "עקוב אחר שינויים" מופעלת (כשהכפתור מואר). כשהתכונה לא מופעלת, המחיקות, ההוספות והשינויים שנעשו בטקסט הופכים לחלק מהטקסט.
 • "הוסף הערה" = העורך מסמן את המילה / השורה / הפסקה שהוא מתייחס אליה, לוחץ על הכפתור וכותב את הערתו ללקוח. המילה / השורה או הפסקה מסומנים וממוספרים. הלקוח עומד על הסימון או על מספר ההערה, ורואה מה נכתב בה.
 • "חלונית סקירה" = הצגה והסתרה של ההערות שנכתבו על ידי העורך.
 • "דחה שינוי/מחק הערה" = מאפשר לבטל את השינויים שנעשו בטקסט (המחיקה, ההוספה, השינוי בעיצוב וכדומה). יש לסמן את הקטע שבוצע בו שינוי וללחוץ על כפתור זה.
 • "קבל שינוי" = מאפשר לבטל את השינויים שנעשו בטקסט (המחיקה, ההוספה, השינוי בעיצוב וכדומה). יש לסמן את הקטע שבוצע בו שינוי וללחוץ על כפתור זה.
 • "הצג" = דרך נוספת להיכנס לניהול ההגדרות של "מעקב אחר שינויים" (לעיל).
 • "סימון מוצג מקורי" = מראה את הטקסט המקורי, לפני השינויים.
 • "סימון מוצג סופי" = מראה את הטקסט אחרי השינויים, ואת השינויים בהתאם להגדרות ב"עקוב אחר שינויים" (לעיל). 

(מיזוג מסמכים: אם במסמך נעשו שינויים בלי עקוב אחר שינויים, אפשר לערוך השוואה בינו  לבין המסמך המקורי ולראות את השינויים באמצעות מיזוג שני המסמכים: כניסה לאחד המסמכים - המסמך שבו מופיע הטקסט המקורי והמסמך שבו מופיע הטקסט לאחר שנעשה בו שינוי; כניסה בתפריט ל"כלים"; בחירה ב"השוואה ומיזוג מסמכים"; כניסה לקובץ השני ובחירה בו; לחיצה על "מזג". הוורד יציג את השינויים בעקוב אחר שינויים על פי ההגדרות במחשב.)

בתמונה הבאה מופיע למעלה סרגל סקירה בוורד 2003, וחלון הגדרות של "עקוב אחר שינויים" כפי שהגדרתי אותן אצלי, הנוחות לעריכה ולצפייה בטקסט הערוך. הגדרות אלה אינן משפיעות על ההגדרות במחשבים אחרים, אלא תלויות בהגדרות הנקבעות על ידי המשתמש במחשב שלו. המשתמש הוא שקובע את האופן שבו הוא ישתמש בתכונת "עקוב אחר שינויים" במחשב שלו ואת האופן שבו הוא יצפה במחשב שלו בטקסט שנערך ב"עקוב אחר שינויים".

סרגל סקירה וחלון הגדרות ניהול בעקוב אחר שינויים בוורד 2003

____________

ספירת מילים בקובץ

לעמוד הראשי