עריכה לשונית
עריכה לשונית

לעוף על

רשמו לפניכם את מילת הסלנג "לעוף" או "לעוף על". זה כבר לא רק "לעוף" במובן של "להתחפף" (וסליחה שתרגמתי סלנג בסלנג, פשוט בא לי לעוף עליכם קצת), זוהי מילה רב גונית, עם פירושים שונים:

לעוף:
1. להסתלק, להתחפף: "עוף מכאן!"
2. להשתגע במובן הטוב, לאלתר, לעשות משהו שונה: "עפתי עם המנה הזאת".

3. להיות בראש טוב, בסבבה: "עפתי במסיבה הזאת".

לעוף על:
1. להסתלבט על מישהו, לצחוק איתו, לעבוד עליו: "אתה עף עליי אה?"
2. להתחרע, להתהפך על מישהו, להתנפל עליו בכעס: "תירגע, מה אתה עף עליי?"
3. להתנפל על מישהו בהתלהבות, ליפול לרגליו: "בנות עפות עליי" (ג'קי מנחם, זוכה האח הגדול 3).

להעיף:
למכור סמים: "יש לך להעיף אחד?"

_______________

התפרסם ב-13.12.2012

לעמוד סלנג בעברית

לעמוד דברים מעצבנים בשפה העברית