עריכה לשונית
עריכה לשונית

מהי עריכה לשונית?

עריכה לשונית ועריכת תוכן נעשות נוסף לפעולת ההגהה, העורך נכנס לתכנים, למטרת הטקסט, למסר ולמשמעויות העולות ממנו. להלן חלק מהפעולות:

 • בדיקה: מתי צריך לשמור על הקיים, מתי צריך למחוק, לתקן, להוסיף, למתן, לחדד, להדגיש, לקצר, לפרט, לפשט, להבהיר, לגוון;
 • פירוק של המשפט בעת הצורך ובנייתו מחדש; 
 • ניסוח משפטים בהירים, ברורים, בעלי רצף עקבי והגיוני, המחליפים עמימות, ערפול, סרבול ואי בהירות; 
 • בניית סדר נכון של המילים במשפט בהתאם למשמעות של המשפטים בפסקה ושל הפסקאות בטקסט;
 • חיבור בין משפטים ורעיונות ויצירת זרימה טבעית ביניהם; 
 • פיסוק מתאים להבנת המשמעות;
 • מה חסר, מה לא ברור, האם יש סתירות, האם יש חזרות, האם זה מתיישב עם ההיגיון; האם זה מובן כבר בקריאה ראשונה או שנדרשת קריאה נוספת; אם יש בלבול - מה יוצר אותו, מה מקור הבעיה ואיך אפשר לפתור אותה; האם זה נשמע מאולץ ולא טבעי; האם המסר של הכותב בא לידי ביטוי; האם הטקסט עונה על המטרה, ועוד; 
 • הוספת מילות קישור או משפטי קישור;
 • שימוש באוצר מילים מגוון ובמילים נרדפות; העלאה או הורדה של המשלב הלשוני; התאמת הטקסט לסגנון הכתיבה הנדרש;
 • בירורים עם הכותב;
 • התמקדות בנושא ובמטרתו;
 • טיפול באזכורים וברשימה ביבליוגרפית בעבודות אקדמיות;
 • הכנת תוכן עניינים אלקטרוני, רשימת איורים וטבלאות;
 • חלוקת עמודים, עיצוב;

ועוד.

________________

לעמוד סוגיות בעריכה לשונית