עריכה לשונית
עריכה לשונית

מהי עריכה לשונית?

עריכה לשונית או עריכת תוכן נעשית בצד פעולת ההגהה. העורך נכנס לתכנים, למטרת הטקסט, למסר ולמשמעויות העולות מהטקסט. לצורך כך נעשות, בין היתר, הפעולות הבאות:

 • ניסוח משפטים בהירים, ברורים, בעלי רצף עקבי והגיוני, שמחליפים עמימות, ערפול, סרבול ואי בהירות
 • בנייה / ניסוח מחדש של משפט או פסקה
 • סדר נכון של המילים במשפט, בהתאם למשמעות או לתוכן הטקסט (למשל: במשפט "החשיפה לאלימות גם משפיעה על הקשר בין ההורה לילד" מוצג מידע נוסף בנושא החשיפה לאלימות. במשפט "החשיפה לאלימות משפיעה גם על הקשר בין ההורה לילד" מוצגת השפעה נוספת, המתווספת לאלה שתוארו עד כה)
 • מחיקה של משפטים / פסקאות הפוגמים בטקסט
 • העלאת שאלות ביקורתיות בנוגע לתכנים (למשל, האם מה שמוצג כעובדה הוא אכן עובדה? למאמר)
 • הוספה של תכנים במקרים שבהם הדבר נדרש 
 • תיקון סתירות בטקסט
 • הוספת רעיונות, עצות, הערות, חלופות מתאימות (למשל, במקום "הגדרה נוספת הוגדרה על ידי" - "הגדרה נוספת הוצעה על ידי")
 • העברה של משפטים / פסקאות למקום מתאים יותר, ותיקונם
 • הוספת מילות קישור או משפטי קישור
 • מעברים טובים מנושא לנושא
 • חלוקה לפסקאות במיקומים המתאימים
 • קשר רעיוני ולוגי בין הנושאים והפסקאות וזרימה עקבית והרמונית של הטקסט
 • שימוש באוצר מילים מגוון ובמילים נרדפות
 • העלאת המשלב הלשוני (למשל, במקום "הרבה מחקרים התעסקו בנושא" - "מחקרים רבים עסקו בנושא")
 • בירורים עם הכותב
 • התאמת הכותרות לטקסט
 • הגהה ועריכה של הערות שוליים
 • שינוי תרגום מילולי מאנגלית (למשל, "נראה שאמירות אלה משחקות מספר תפקידים")
 • התאמת הכתיבה לנהוג בעבודות אקדמיות (למשל, במקום "ערכתי את המחקר ב..." - "המחקר נערך ב...")
 • מחיקת מילות קישור מיותרות או מילים שאין להם מקום בעבודות אקדמיות (למשל, חשוב/מן הראוי לציין; יש להקדים ולציין כי; למרבה הצער, רוב המחקרים התמקדו ב...; ברצוני לפתוח בסקירת הגישות)
 • התמקדות בנושא ובמטרתו
 • התאמת המבוא / התקציר / הסיכום לתוכן העבודה (בעיקר בעבודות אקדמיות)
 • סידור האזכורים בגוף הטקסט והתאמתם לרשימה הביבליוגרפית (בעבודות אקדמיות)
 • סידור הרשימה הביבליוגרפית (בעבודות אקדמיות)
 • הכנת תוכן עניינים, הכנת רשימת איורים וטבלאות, סידור העמודים והנושאים בסדר כרונולוגי, חלוקה לעמודים (בעבודות אקדמיות)

________________

לעמוד סוגיות בעריכה לשונית