עריכה לשונית
עריכה לשונית

עריכה אקדמית: עריכה לשונית, הגהה ועריכת תוכן

עינת קדם: 054-7334403
אימייל: einat.editor@gmail.com

מהי עריכה אקדמית

עריכה אקדמית כוללת הגהה ועריכה לשונית/עריכת תוכן. העורך אינו חייב להיות בעל ידע קודם בתחום שבו העבודה עוסקת. עליו לדעת אילו שינויים נדרשים כדי שהמשפטים יהיו בנויים טוב, זורמים וקשורים זה לזה ברצף הגיוני.

העבודות שאני עורכת (כולל עיצוב, אזכורים וביבליוגרפיה)תזה, דוקטורט, פוסט דוקטורט, הצעת מחקר, עבודה סמינריונית / סמינריון, פרויקט לסיום תואר, עבודה מסכמת, פרקטיקום, מאמר אקדמי, ספרי עיון וכדומה.

מאמרים ונושאים שונים:

לעמודים: כתיבה טובה; סוגיות בעריכה לשונית;