עריכה לשונית
עריכה לשונית

עריכה אקדמית: עריכה לשונית, הגהה ועריכת תוכן

עינת קדם: 054-7334403
אימייל: einat.editor@gmail.com

מהי עריכה אקדמית

עריכה אקדמית כוללת הגהה ועריכה לשונית/עריכת תוכן, כשהדגש הוא על כתיבה אקדמית: כתיבה יבשה, רציונלית, עניינית, מנומקת, במשפטים ברורים עם רצף הגיוני תוך שימוש בקודים אקדמיים מקובלים. בעריכה אקדמית חשוב להראות את הקשר בין חלקי העבודה, את הייחוד במחקר ומטרתו, סקירת ספרות הכוללת אזכורים, מתודולוגיה המציגה את מהלך המחקר צעד אחר צעד ואת השערות המחקר, הצגה מסודרת ונכונה של הממצאים ודיון מעמיק בהם, סיכום, מגבלות המחקר, רשימת ביבליוגרפיה ועוד. 

לקוחותיי יודעים שאת הטקסט אני בוחנת בעיניים ביקורתיות גם כאשר נאמר לי שנדרשים תיקוני שגיאות בלבד. לעיתים, הכותב והמנחה המצויים בלבה של העבודה ומכירים היטב את המושגים, את ההשערות ומטרת העבודה, אינם יכולים לראות אותה בעיניים של אדם מבחוץ שיודע לשאול את השאלות המתעוררות, שרואה מה חסר בה, מה לא הגיוני בה, היכן יש סתירות, היכן נדרשת הבהרה, חידוד של הדברים, העמקה, הסבר, היכן נדרשת הדגשה, תזכורת וחזרה על דברים שנאמרו במקום אחר, השלמה ועוד, כדי שבפני הקורא תוצג תמונה שלמה וברורה. לשם כך אני לא צריכה להכיר את הנושא או את התחום שבו העבודה עוסקת. מה שחשוב הוא היגיון, חשיבה ביקורתית ויצירתית.

העבודות שאני עורכת (כולל עיצוב, אזכורים וביבליוגרפיה)תזה, דוקטורט, פוסט דוקטורט, הצעת מחקר, עבודה סמינריונית / סמינריון, פרויקט לסיום תואר, עבודה מסכמת, פרקטיקום, מאמר אקדמי, ספרי עיון וכדומה.

מאמרים ונושאים שונים:

לעמודים: כתיבה טובה; סוגיות בעריכה לשונית;